PITANE ARRIVE

Klanten applicatie

Laat uw klant zijn of haar ritten boeken via de Arrive applicatie. De applicatie kan via een koppelcode gekoppeld worden aan uw centrale of volledig gepersonaliseerd in de AppStore en Google Playstore worden aangeboden. Via gepersonaliseerde applicaties wordt uw logo en kleurstijl gebruikt in de applicatie en is de applicatie direct gekoppeld aan uw centrale.

Naast het boeken van ritten heeft uw klant de mogelijkheid de rit direct af te rekenen via de applicatie, zijn actuele reserveringen in te zien, historie opdrachten te bekijken en annuleringen te melden via de applicatie. 

Ouder applicatie

Houdt ouders in verbinding met hun kind. Het nieuwe schooljaar start u met de Arrive applicatie. Ouders krijgen een overzicht van de actuele ritten van hun kinderen, kunnen hun kind of kinderen ziek of afwezig melden en kunnen via het klachtbeheer de volledige klachtafhandeling volgen via de applicatie. 

Daarnaast ziet de ouder precies waar zijn of haar kind zich bevindt en zien zij ETA en ETD tijden terug 

Kwaliteitsbeheer

Kwaliteit is belangrijk zo ook de kwaliteit van uw vervoer. Via de Arrive applicatie biedt u zowel uw klant als ouders de mogelijkheid het vervoer te beoordelen. Zo heeft u altijd inzage in de kwaliteit van uw vervoer en kunt u deze beoordelingen gebruiken voor kwaliteitsrapportages voor uw bedrijf. 

Altijd in contact met uw centrale

Met de Pitane Arrive applicatie is uw klant altijd in contact met uw centrale. De klant kan op een zeer eenvoudige manier zijn ritten boeken en betalen via de applicatie. De ouder kan op elk gewenst moment opdrachten inzien, een kind ziek of beter melden en onderbrekingen doorsturen. Met een applicatie voor al uw klanten is Pitane Arrive de beste toevoeging voor uw centrale.

KLANTEN OMGEVING

BOEKEN VANAF LOCATIE

Uw klant kan eenvoudig een ritopdracht boeken via de Pitane Arrive applicatie. Door locatie voorziening kan direct vanaf de huidige locatie geboekt worden of kan de klant een adres selecteren als gewenst ophaaladres.

OVERZICHT VAN OPDRACHTEN

Een duidelijk overzicht van alle reserveringen. In de reservering is voor de klant duidelijk wat de kosten zijn van de ritopdracht en alle details van de ritopdracht. 

WIJZIGEN VAN BOEKING

Uw klant kan eenvoudig de tijden wijzigen van zijn ritopdracht conform parameters van uw centrale. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat een rit tot een maximum van 24 uur voorafgaand aan uitvoering gewijzigd mag worden.

OUDER OMGEVING

Kinderen in beeld

Een ouder heeft altijd de mogelijkheid zijn of haar kind te zien op kaart wanneer zoon of dochter in de taxi zit. Ook kan, wanneer de wagen is toegewezen, de ouder zien hoe laat de taxi verwacht wordt voor te rijden voor het ophalen van zoon of dochter. 

overzicht en opties

De ouder heeft altijd inzage in alle opdrachten voor zijn of haar kind. Kinderen zijn via de applicatie af te melden voor het vervoer en eventuele klachtmeldingen kunnen gevolgd worden via de applicatie.

ZIEKMELDEN MOGELIJK

Maak het de ouder eenvoudig. Een ziek kind vraag veel aandacht van de ouder en bellen is dan vaak lastig. Met Pitane Arrive biedt u de ouder een eenvoudige manier om zijn of haar kind ziek te melden via de applicatie.

Of boek Anoniem

Natuurlijk wilt niet iedereen een account aanmaken maar wel kunnen boeken via uw centrale. Ook dit is mogelijk via Pitane Arrive met beperkte applicatie functionaliteiten.