CHIRON DATABANK

CHIRON KOPPELEN

In de nieuwe regelgeving die sinds 1 januari 2021 van kracht is, is voorzien dat elke houder van een nieuwe vergunning (d.i. toegekend sinds 1 januari 2020) zijn/haar ritgegevens in real time moet doorgeven aan de Vlaamse Overheid (BVR 8 november 2019, art. 32 en 63).

Deze verplichting zou eerst ingaan op 1 juli, maar is uitgesteld tot 1 november 2020.

Vanaf 1-11-2020 dient iedere taxirit vlak voor vertrek en na aankomst elektronisch geregistreerd te worden in Chiron.

Chiron is de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer die hiervoor ter beschikking wordt gesteld bij Vlaamse Overheid.

Om iedere exploitant de mogelijkheid te geven tijdig in orde te zijn met deze nieuwe regelgeving, is de Chiron testomgeving sinds 1 juli 2020 ter beschikking.

Pitane Mobility biedt u de oplossing voor het koppelen aan Chiron.

Voor meer informatie zie ook https://www.vlaanderen.be/taxi

ZELFSTANDIG ONDERNEMER EN EENVOUDIG KOPPELEN?

SNEL AAN DE SLAG

Binnen enkele werkdagen ben u gekoppeld aan de Chiron databank. Werkt u al met een Pitane omgeving? Des te sneller de inrichting met de Chiron databank gerealiseerd kan worden.

1. AANMELDEN

U dient zich aan te melden via het Chiron portaal.

2. ACCEPTATIE

Wij richten de communicatie in met Chiron. Er dienen 5 ritten getest te worden, deze moeten succesvol afgerond worden.

3. AANMELDEN

Na de succesvolle testen dient u aangemeld te worden voor de productieomgeving.

4. PRODUCTIE

Wij koppelen u aan de productieomgeving. Vanaf dat moment wordt alles geheel automatisch doorgestuurd aan de Chiron databank.

BEL ME NU